Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Molenveld

Groot-Molenveldlaan 2

1850 Grimbergen

Hoofdapotheker: Erik Vanbeselaere

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0424 329 567

Machtigingsnummer APB: 232504

Telefoonnummer: 02 251 68 83

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.