Campagne SaniMemorix zet preventie van dementie op de kaart

Campagne SaniMemorix zet preventie van dementie op de kaart

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132.000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7%. Belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie.


Internationaal is er de afgelopen jaren wetenschappelijke consensus gegroeid dat naast leeftijd ook (on)gezonde levensstijl een belangrijk effect heeft op het risico van dementie. Dat bleek onder meer uit het proefschrift van Kay Deckers (Universiteit Maastricht) van mei 2017 en The Lancet commissie over dementie in de zomer van 2017. De voorzitter van die commissie, Prof. Gill Livingston (University College London), zie toen: "Be ambitious about prevention".

Op de internationale Alzheimerdag, vrijdag 21 september 2018, wordt een publiekscampagne gelanceerd om aandacht te vragen voor die relatie tussen leefstijl op middelbare leeftijd (40 tot 75 jaar) en het risico op dementie op hogere leeftijd. Een gezonde leefstijl kan het risico op dementie gevoelig doen dalen. Die relatie is echter maar zeer beperkt bekend.


De campagne heeft de naam SaniMemorix en bestaat er in dat aan een aantal Vlaamse stations en hot spots vaccindoosjes worden uitgedeeld. Deze bevatten informatie over beïnvloedbare leefstijlfactoren die het risico op dementie doen dalen. Op diezelfde dag wordt ook www.SaniMemorix.eu gelanceerd met informatie over elke beïnvloedbar leefstijlfactor en of die een beschermend dan wel bedreigend effect heeft op het risico van dementie. Deze wordt de komende jaren actueel gehouden met de nieuwste inzichten van wetenschappelijk onderzoek over het preventiethema.


Apothekers


Bij de Vlaamse en Brusselse apothekers zullen bijsluiters ter beschikking zijn die informeren over de link tussen het voorkomen van dementie en gezonde leefstijl. Apothekers hebben tevens een belangrijke signaalfunctie en helpen personen met dementie bij de begeleiding en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik.


Op die bijsluiters staan niet alleen tips, maar ook uitspraken van bekende Vlamingen die hun licht laten schijnen over hoe zij hun preventie van dementie aanpakken. Onder meer Prof. Lieven Annemans, Prof. Christine Van Broeckhoven, Prof. Jan De Lepeleire, Carry Goossens ondersteunen hiermee de actie.